StartNyttoparkeringstillstånd - Ansökan
Självservice

Nyttoparkeringstillstånd - Ansökan

Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Var noga med att fylla i:

  • företagsnamn
  • fordon
  • faktureringsadress
  • organisationsuppgifter
  • registreringsnummer på fordon som tillståndet ska gälla
  • mobiltelefonnummer och namn på nyttjare av fordon

Om tjänsten

Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, bud, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala servicefunktioner) kan få tillstånd att parkera i samband med arbete på gata med parkeringsförbud.

OBS! Under sommarmånaderna förlängs handläggningstiden för parkeringstillstånden p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök i god tid om ett nytt.

Villkor

Företag med flera.

Avgifter

Avgiften är 800 kr exkl. moms och tillståndet gäller i 2 år.