Start Parkeringstillstånd för servicefordon, nyttokort - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2022-10-19 07:56
 

Om tjänsten

Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala servicefunktioner) kan få tillstånd att parkera i samband med arbete på gata med parkeringsförbud.

Om du ansöker via blankett ber vi dig att vara noga med att fylla i:

  • företagsnamn
  • fordon
  • faktureringsadress
  • organisationsuppgifter
  • registreringsnummer på fordon som tillståndet ska gälla
  • mobiltelefonnummer och namn på nyttjare av fordon

Förlängning av tillstånd

Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut.

Under sommarmånaderna kan handläggningstiden förlängas på grund av semestertider.  Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti rekommenderar vi dig att ansöka om ett nytt tillstånd i god tid innan. 

Villkor

Företag med flera.

Avgifter

Avgiften är 800 kr exkl. moms och tillståndet gäller i 2 år.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se