StartParkeringsplatser, allmänna
Informationstjänst
Publicerad 2023-12-08
Uppdaterad 2023-12-08 15:42

I Sala centrum parkerar du gratis med P-skiva. Parkeringsskivan finns i lådor vid alla större p-platser, i många av våra affärer, på biblioteket och på Medborgarkontoret i kommunhuset. Parkering får bara ske på platser markerade och skyltade med vägmärke för parkering.

I Sala finns många parkeringsplatser, platser som är markerade och skyltade med vägmärke för parkering.  På övriga platser i centrala Sala gäller generellt parkeringsförbud. Det innebär att det inte är tillåtet att parkera (= stanna av annat skäl än för av- och påstigning samt i- och urlastning) på andra platser än där vägmärke för parkering finns uppsatt. Detta förbud finns för att parkering inte ska ske på platser där andra kan hindras eller störas av parkerade fordon. 

När du behöver parkera eller stanna till, tänk på att ditt fordon inte blockerar in- och utfarter och kontrollera noga om det är tillåtet att parkera på platsen.  Utöver det faktum att ditt fordon kan stå i vägen för andra så riskerar du också att få en parkeringsanmärkning.

Vår förhoppning är att alla följer parkeringsreglerna och därmed bidrar till ett trivsamt och tillgängligt centrum.

 

Karta
Område där generellt parkeringsförbud gäller.

Digital karta över parkeringar

Digital parkeringskarta över Sala tätort

Karta för nedladdning

Kartan finns även för nedladdning och utskrift: Parkeringar Sala tätort (pdf).

Relaterade kategorier