Nyhet
Publicerad 2018-09-03
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

I fredags den 31 augusti hade projektet "Rätten till heltid" Kickoff i Gustav Adolfsalen i gamla rådhuset där sjutton, tidigare deltidsanställda, medarbetare från Vård och omsorg fick sina nya heltidsanställningsavtal.

Arbetsgruppen ”Rätten till heltid”. Från vänster: Kumri Ali, Ann-Marie Jaxgård, Yvonne Holmudd, Lena Hammarbäck, projektledare Annelie Björklund och enhetschef Amanda Holmberg.
Arbetsgruppen ”Rätten till heltid”. Från vänster: projektledare Annelie Björklund, Kumri Ali, Yvonne Holmudd, Ann-Marie Jaxgård, enhetschef Amanda Holmberg och verksamhetschef Anneli Sundin.

Rätten till heltid - nu i mål på Vård och Omsorg

Redan 2016 beslutade kommunstyrelsen att inleda arbetet med ett införande av rätt till heltid för att erbjuda heltidsanställning för alla Sala kommuns deltidsanställda. 

För införandet av den nya rättigheten startades pilotprojektet ”Rätten till heltid” på Vård och Omsorg som nu är klar med alla förberedelser och på fredagen 31 augusti avverkade en Kickoff och sjutton tidigare deltidsanställda medarbetare fick sina nya heltidsanställningsavtal.

Annelie Björklund har varit projektledare och  tecknar en bakgrund till projektet och frågan om rätt till heltid på Vård och Omsorg:

 – Det är kvinnodominerade yrken inom just Vård och Omsorg som har flest deltidstjänster av kommunens alla verksamheter. Och nu vill vi skapa mer attraktiva arbetsplatser med samma villkor för alla, berättar Annelie och fortsätter: det finns många fördelar med heltidsarbete, det ökar jämställdheten, ökar det ekonomiska oberoendet och lockar även till sig nya anställda.

Fakta 

Av Sala kommuns årsredovisning för 2017 kan man utläsa att det i organisationen är fler kvinnor än män som arbetar deltid. Och då ska man komma ihåg att av det totala antalet anställda i kommunen så är ändå hela 78 procent kvinnor och alltså bara 22 procent män.

De två största verksamheterna i kommunen är Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg. Inom Barn och Utbildning arbetar 87 procent av kvinnorna och 90 procent av männen heltid. Inom Vård och Omsorg ser det betydligt mer annorlunda ut. Där jobbar bara 62 procent av kvinnorna heltid, medan 86 procent av männen har heltidssysselsättning.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier