StartPilotprojekt ger deltidare heltidsjobb
Nyhet
Publicerad 2018-04-16
Uppdaterad 2018-04-16 16:58

På sikt så ska alla deltidsanställda på Sala kommun kunna få heltidsanställningar. Och de första medarbetarna har nu fått frågan om de vill arbeta heltid i stället för deltid. Detta i ett pilotprojekt som har dragits igång på Funktionsnedsättningsområdet inom Vård och Omsorg.

Arbetsgruppen Rätten till heltid, Kumri Ali, Ann-Marie Jaxgård, Yvonne Holmudd, Lena Hammarbäck, projektledare Annelie Björklund och enhetschef Amanda Holmberg.
Arbetsgruppen ”Rätten till heltid”. Från vänster: Kumri Ali, Ann-Marie Jaxgård, Yvonne Holmudd, Lena Hammarbäck, projektledare Annelie Björklund och enhetschef Amanda Holmberg.

Rätten till heltid

Annelie Björklund är projektledare på Vård och Omsorg för det här pilotprojektet som har fått namnet ”Rätten till heltid”.

- Det är kvinnodominerade yrken inom just Vård och Omsorg som har flest deltidstjänster av kommunens alla verksamheter, berättar hon.

Nu vill vi skapa mer attraktiva arbetsplatser där det ska vara samma villkor för alla. Det finns fler fördelar med heltidsarbete, det ökar jämställdheten, ökar det ekonomiska oberoendet och även lockar till sig nya anställda.

På Funktionsnedsättningsområdet inom Vård och omsorg finns cirka 130 medarbetare. De arbetar som personliga assistenter, undersköterskor på serviceboenden och gruppbostäder samt med daglig verksamhet.

- Hos oss har nu 27 stycken deltidsanställda fått en fråga om de istället vill jobba heltid. Än så länge har 15 av dem sagt att de vill göra det, säger Annelie Björklund.

Det är inte tvingande att gå upp till heltid. Men kommunstyrelsen har beslutat att dra igång det här projektet med ambitionen att alla Sala kommuns deltidsanställda ska erbjudas heltidstjänstgöring. Tanken är också att det normala vid nyanställningar ska vara att det är just heltidsjobb som erbjuds.

Av Sala kommuns årsredovisning för 2017 kan man utläsa att det i organisationen är fler kvinnor än män som arbetar deltid. Och då ska man komma ihåg att av det totala antalet anställda i kommunen så är ändå hela 78 procent kvinnor och alltså bara 22 procent män.

De två största verksamheterna i kommunen är Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg. Inom Barn och utbildning arbetar 87 procent av kvinnorna och 90 procent av männen heltid. Inom Vård och Omsorg ser det betydligt mer annorlunda ut. Där jobbar bara 62 procent av kvinnorna heltid, medan 86 procent av männen har heltidssysselsättning.