StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBevattningsförbud i Sala kommun (upphävt 2018-08-14 kl. 15:00)
Pressmeddelande 2018-07-13, kl. 15:00 Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2018-07-26
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sedan fredag den 13 juli gäller bevattningsförbud för alla som använder kommunalt vatten i Sala kommun.

Förbud att använda kommunalt vatten för att:

 • bevattna grönytor med spridare eller slang, till exempel gräsmattor, häckar, fotbollsplaner och liknande. Du får dock vattna med vanlig vattenkanna.
 • fylla eller byta ut vattnet i din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare

Bevattningsförbudet gäller inte för dig med tillgång till eget vatten

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat, och kommunen har en skyldighet att leverera friskt dricksvatten året om, men inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten. 

När det är varmt och torrt under så här lång tid bör man vara sparsam med vattnet. Vi uppmanar alla i Sala kommun att vara sparsamma med sitt vatten och utöver bevattning också tänka på bland annat att inte borsta tänderna under rinnande vatten eller duscha istället för att bada. När en vattenkran är på så rinner det ut ungefär 6 liter vatten varje minut, berättar Anders Wigelsbo, kommunalråd i Sala kommun.

Vi behöver hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet så att det räcker till alla under hela sommaren. För att bryta trenden med sjunkande grundvattennivåer behövs stora mängder regn under lång tid. Vi vet alla hur varmt och torrt det varit och hur vädret blir framöver kan ingen med säkerhet veta, säger Anders Wigelsbo, kommunalråd i Sala kommun.

Sala kommuns vattenanvändning för fontäner och bevattning

För bevattning av kommunala planteringar och liknande använder kommunen inte kommunalt vatten utan tar vatten från kommunens dammar, sjöar och vattendrag.

Fontäner

 • Fontänen i Ekeby dammar, vattnet kommer från Ekeby dammar.
 • Fontänen i Franska Parken, vattnet kommer från Ekeby dammar.
 • Fontänen på Agueliplatsen, vattnet kommer från ån.

Fotbollsplaner vid Lärkan

Bevattning av fotbollsplanerna vid Lärkan görs med sjövatten.

Kommunens parker och grönområden

 • Vattnet för spolposterna i stadens parker hämtas från dammarna.
 • Bevattningstankar fylls från Sagån för bevattning av sommarblommor, perenner och träd. I vissa fall används även pumpar direkt från Sagån för bevattningen.

Watering ban - information in English

There is a watering ban in effect in Sala kommun, starting July 13th. 

An watering ban means that it is forbidden to use municipal water to:

 • Irrigation of green areas with a spreader or hose, such as irrigation of lawns, hedges, football fields and the like. You can, however, water with a regular watering can.
 • You may not fill or replace the water in your pool with municipal drinking water. This also includes inflatable pools, hot tubs and spa baths.
 • Car washing
 • Use of high pressure washer for cleaning facades, balconies or similar.
The municipal drinking water should mainly be used for food, drinks and hygiene. By using drinking water carefully, we can all make sure there is enough water this summer.

Save as much water as possible.

Thank you!

Mediefrågor samt frågor om bevattningsförbudet

Anders Wigelsbo (C), Kommunalråd, 0224-74 71 00, anders.wigelsbo@sala.se

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se