Nyhet
Publicerad 2018-06-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommun tackar alla som bidragit under föregående veckas skogsbränder.

Ett stort tack till alla som bidragit under skogsbränderna i Sala kommun.

Vi vill rikta ett djupt tack till alla som deltagit i räddningsinsatsen och de som på andra sätt stöttat och bidragit i samband med skogsbränderna i Sala kommun.

Tack för din tid och ditt engagemang!