Servicemeddelande
Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat.

Som regel får du ersättning för både lösöre och byggnader som skadats av branden, under förutsättning att de är försäkrade. Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du dessutom få ersättning för merkostnader för logi under tiden du inte kan bo hemma.

Du som har blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera har också rätt till ersättning för merkostnader för logi.

Om din egendom inte har skadats bör du dock kontrollera med ditt försäkringsbolag om du får ersättning för merkostnader för logi.

Kontakt

Konsumenternas Försäkringsbyrå
0200 22 58 00