StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInte längre möjligt att ansöka om blomlådor som farthinder
Servicemeddelande
Publicerad 2017-03-06
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Från och med våren 2017 kommer det inte längre att finnas möjlighet att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator.

Samhällsbyggnadskontoret utreder i stället möjligheten att ansöka om mobila farthinder. Det är mobila farthinder i form av gummigupp som fästs i asfalten. Dessa är mer effektiva för sänkta hastigheter än vad blomlådorna är, samt att de är mindre utsatta för de problem som blomlådorna historiskt ofta lett till (påkörningar, flyttade blomlådor, slalomkörning mm). Om Samhällsbyggnadskontoret beslutar att möjliggöra ansökningar om flexibla gummigupp så kommer riktlinjer och rutiner kring dessa (hur man ansöker, vem som bekostar och placerar ut etc.) att publiceras på Sala kommuns hemsida inom kort.
Detta innebär i praktiken att de blomlådor som givits tillstånd till tidigare inte kommer att få nytt tillstånd igen.

Relaterade kategorier