Servicemeddelande
Publicerad 2016-12-22
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Vi gillar att många väljer att besöka Salas centrum. För den allmänna trivseln och framkomlighetens skull vill vi påminna om vilka parkeringsregler som gäller.

I Sala finns många parkeringspIatser, platser som är markerade och skyltade med vägmärke för parkering.  På övriga platser i centrala Sala gäller generellt parkeringsförbud. Det innebär att det inte är tillåtet att parkera (= stanna av annat skäl än för av- och påstigning samt i- och urlastning) på andra platser än där vägmärke för parkering finns uppsatt. Detta förbud finns för att parkering inte ska ske på platser där andra kan hindras eller störas av parkerade fordon. 

Samhällstekniska kontoret har den senaste tiden fått in ett flertal klagomål om att det parkeras felaktigt. Ett exempel är Brunnsgatan, sträckningen mellan Bergsmansgatan och Kungsgatan, där boende hindras från att ta sig in och ut från sina gårdsparkeringar på grund av felparkerade fordon på gatan. 
När du behöver parkera eller stanna till, tänk på att ditt fordon inte blockerar in- och utfarter och kontrollera noga om det är tillåtet att parkera på platsen.  Utöver det faktum att ditt fordon kan stå i vägen för andra så riskerar du också att få en parkeringsanmärkning.

Vår förhoppning är att alla följer parkeringsreglerna och därmed bidrar till ett trivsamt och tillgängligt centrum.

 

kartbild: Område där generellt parkeringsförbud gäller
Område där generellt parkeringsförbud gäller.

 

Relaterade kategorier