Sammanträde
Publicerad 2020-01-08
Uppdaterad 2023-01-19 11:11
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för Individ- och familjeomsorg, samordning av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård och stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. Nämnden har sju ledamöter. Nämndens sammanträden är tillsvidare stängda för allmänheten med hänvisning till pågående coronapandemi.

Kallelse och protokoll