StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2019-03-07
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Publicerad 2019-02-27
Uppdaterad 2019-03-12 09:00
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll