StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2018-06-07
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2018-06-07

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2019-02-06 14:26
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll