StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2018-02-15
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2018-02-15

Publicerad 2018-02-05
Uppdaterad 2018-02-23 11:09
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden