Informationstjänst
Publicerad 2021-01-15
Uppdaterad 2022-04-22 09:10

Här finns information om läsårstider på kommunens skolor

Läsåret och skollov

Enligt nuvarande förordningarna skall läsåret börja i augusti och sluta i juni, samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Kommande års läsårstider fastställs normalt i oktober varje år. 

Vi har höstlov, jullov, sportlov, påsklov, ett långt sommarlov och ytterligare några helgdagar som vi hoppas i huvudsak skall räcka till den ledighet som barnen behöver.

Dessa läsårstider gäller EJ Ösby naturbruksgymnasium eller Ösby gymnasiesärskola.

Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021

Tisdag 17 augusti - fredag 17 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 17 augusti
  (lärarna börjar måndag 9 augusti)
 • Studiedag måndag 27 september
 • Höstlov v.44 måndag 1 november - fredag 5 november
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 17 december

Vårterminen 2022

 Måndag 10 januari -  fredag 10 juni

 • Första läsdag måndag 10 januari
  (lärarna börjar måndag  3 januari, lovdag för lärarna 7 januari)
 • Sportlov v.9 måndag 28 februari - fredag 4 mars
 • Påsklov måndag 11 april - fredag 15 april
 • Helgdag måndag 18 april
 • Studiedag onsdag 25 maj
 • Helgdag torsdag 26 maj
 • Lovdag fredag 27 maj
 • Helgdag måndag 6 juni
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 10 juni
  (lärarna slutar fredag 17 juni) 

 

 

Läsårstider 2022/2023

Grundskola, grundsärskola och Kungsängsgymnasiet

Höstterminen 2022

Tisdag 16 augusti - torsdag 22 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 16 augusti
  (lärarna börjar 8 augusti)
 • En studiedag under hösten: onsdag 28 september
 • Höstlov v. 44 måndag 31 oktober - fredag 4 november (ej arbetsdagar för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning torsdag 22 december

 

Vårterminen 2023

Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

 • Första läsdag onsdag 11 januari
  (lärarna börjar 9 januari)
 • Sportlov v. 9 måndag 27 februari - fredag 3 mars
 • En studiedag under våren: onsdag 22 mars.
 • Påsklov måndag 3 april - torsdag 6 april
 • Helgdag torsdag 18 maj
 • Lovdag fredag 19 maj
 • Studenten 2/6
 • Lovdag 5/6 (Studiedag för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 9 juni
  (lärarna slutar fredag 16 juni)
   

Ösbygymnasiet inklusive gymnasiesärskola
(Understruken text anger skillnad mot ovanstående)

Höstterminen 2022

Tisdag 16 augusti - torsdag 22 december

 • Upprop/skolstart, första läsdag tisdag 16 augusti
  (lärarna börjar 8 augusti)
 • En studiedag under hösten: måndag 26 september
 • Höstlov v. 44 måndag 31 oktober - fredag 4 november
  (arbetsdagar 31/10 + 1/11 för lärarna)
 • Sista läsdag/skolavslutning torsdag 22 december

 

Vårterminen 2023

Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

 • Första läsdag onsdag 11 januari
  (lärarna börjar 9 januari)
 • Sportlov v. 9 måndag 27 februari - fredag 3 mars
 • En studiedag under våren: fredag 21 april
 • Påsklov måndag 3 april - torsdag 6 april
 • Helgdag torsdag 18 maj
 • Lovdag fredag 19 maj
 • Studenten 2/6
 • Lovdag 5/6 (även för lärare)
 • Sista läsdag/skolavslutning fredag 9 juni
  (lärarna slutar torsdag 15 juni)

Ledighet och frånvaro

Kommunens skolor är ålagda att vara restriktiva med att ge ledighet. Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där.

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Rektor har rätt att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas.

Ledighet, elev - Ansökan