Informationstjänst
Publicerad 2016-10-10
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

Hemsjukvårdsansvaret

Ansvaret hos kommunen för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå omfattar

  • personer 18 år och uppåt
  • alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både akuta och planerade besök

För hemsjukvård/hembesök gäller Tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till familjeläkarmottagning/vårdcentral på egen hand eller med stöd. Ansvarig läkare ska finnas inom primärvården.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till hemsjukvården.

Kontaktuppgifter till rehabteamet.