StartKlimat, miljö och hållbarhet
Informationstjänst
Publicerad 2016-07-22
Uppdaterad 2023-02-23 10:18

En kommun bedriver viktiga välfärdsfunktioner som skolor, vård och omsorg och arbetar med bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Samtidigt måste allt detta ske på sätt som är långsiktigt hållbara för både människor och miljö. Det innebär att kommunen måste utföra sitt uppdrag med hänsyn till effekter på klimat, biologisk mångfald, och resursanvändning.

Vem gör vad?

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna och dess budget.

Miljöstrategen initierar och driver olika projekt tillsammans med berörda verksamheter. I arbetet ingår även att stötta hållbarhetsprojekt som kommunens verksamheter har initierat. Informationsinsatser mot medborgare är en del av miljöstrategens arbete.

Fokuserade mål för Sala som ekokommun

Sala blev ekokommun 1991 och tillhör därmed den första generationen av sexton ekokommuner i Sverige. Att vara ekokommun innebär att kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, beslutat att kommunen långsiktigt och målmedvetet ska arbeta i riktning mot ett hållbart samhälle.

I målen antagna av kommunfullmäktige finns mål för Sala ekokommun. Där står bland annat att:

 • De bärande idéerna och målen i klimatstrategin ska få genomslag i all kommunal verksamhet
 • Miljökrav ska ställas vid all kommunal upphandling
 • Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för egna och upphandlade transporter.

Samtliga fokuserade mål för Sala ekokommun finns att läsa i budget och verksamhetsplanen.

Vad kan du göra?

Det allra viktigaste som en enskild person kan göra är att engagera sig tillsammans med andra för att driva på omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det finns dock även mycket som man kan göra för att direkt minska sina egna utsläpp.

Minskad klimatpåverkan

 • Inom Sala kommun är det avgiftsfritt att åka med buss så låt bilen stå och åk mer med kollektivtrafik. Miljön, plånboken och din hälsa vinner på om du låter bilen stå och istället går, cyklar åker buss eller tåg. Måste bilen användas har du en mindre klimatpåverkan om du samåker eller kör med miljövänligare bränsle.
 • Semestra mer lokalt genom att upptäcka lokala smultronställen. På Salas officiella upplevelse- och besöksguide finns tips och rekommendationer för dig som vill upptäcka Sala kommun.
 • Undvik att resa med flyg och res istället med tåg eller buss.
 • Släck lampor i tomma rum och stäng av apparater med strömbrytare. Onödig energianvändning är både kostsam för klimatet och din plånbok. Skulle varje svensk ha en apparat som står i stand-by-läget i 20 timmar per dygn skulle det motsvarar den totala årsanvändningen av el i 10000 lägenheter. Sala kommun erbjuder gratis energirådgivning som kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukning. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, företag och organisationer inom Sala kommun.

God livskvalitet

 • Barn använder allt mer elektronik i sin vardag. Undvik dessa nära sov- och lekrum eftersom elektronik kan avge kemikalier när de är varma.
 • Köp leksaker till barn som är ekologiska och CE-märkta. År 1996 kom en lagstiftning som garanterar mindre gifter och bättre kvalitet, undvik leksaker som är äldre än så. Du har alltid rätt att fråga i butik om produkten innehåller ämnen som medför risker.
 • Städa och vädra ofta för att slippa kemikalierna som samlas i dammpartiklarna. Barn som kryper eller leker på golvet är de mest utsatta.
 • Dra ner på antalet rengöringsmedel, man kommer många gånger långt med såpa, bikarbonat, diskmedel och trasor.
 • Tvätta bilen i tvättanläggningar med miljömärkta bilvårdsprodukter. Tungmetaller, olja och andra föroreningar hamnar årligen i naturen då många tvättar sin bil på gatan. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera och väljer du en miljömärkt biltvätt minskas utsläppen av farliga ämnen med nästan 90 %.

Gröna tjänster

 • Välj varor och tjänster som är lokala och certifierade. Vid till exempel ny- och ombyggnation kan produkter som är ekologiska och av naturligt material prioriteras.
 • Har du en trädgård så kan du vidta flera åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Exempelvis kan man undvika kemikalier i form av bekämpningsmedel, rengöringsmedel och konstgödsel och istället använda handkraft samt ha ett mer planerat växtsystem. Bjud in naturen genom att sätta upp bon till fåglar och solitärbin.
 • Engagera dig i din arbetsplats miljöarbete. Om din arbetsplats ännu inte har ett aktivt miljöarbete kan du föreslå att upprätta en miljöpolicy. En miljöpolicy kan påvisa en organisations ambitioner och riktlinjer i miljöarbetet.

Hållbar konsumtion

 • Köp mer lokalproducerat och ekologiskt. Att äta mindre kött och välja att köpa mer lokalproducerat samt ekologiskt minskar matens klimatpåverkan. Idag påverkar världens kött- och mejeriprodukter klimatet lika mycket som alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.
 • Minska ditt matsvinn. Årligen slängs det 28 kg onödigt matavfall per person och hushåll i Sverige. Onödigt matavfall är till exempel matrester och oöppnade matförpackningar. Denna mängd avfall orsakar växthusgasutsläpp som motsvarar det årliga utsläppen från 220 000 bilar. För att undvika matsvinn kan man planera inköpen, förvara varorna rätt och ta hand om resterna genom att frysa in.
 • Minska konsumtionen av nyproducerade kläder och prylar. Köp istället secondhand, byt, laga eller låna. I Sverige köper vi årligen 13 kilo textilier per person, samtidigt som vi slänger 8 kilo kläder och textil. Begagnade kläder är bra för miljön, din ekonomi och för din och ditt barns hälsa. Begagnade kläder har oftast tvättats ett flertal gånger och innehåller därmed färre kemikalier än nyproducerade kläder. Sedan 2016 har invånarna i Sala kommun möjligheten att dela eller låna utrustning för fritidsverksamhet hos Fritidsbanken