Informationstjänst

Pågående markanvisningar

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-02-12 09:12
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Genom att besluta om markanvisningar fördelas mark inom kommunen till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse inom ett givet område.

Markanvisningar är i första hand relevant för intressenter inom bygg- och fastighetssektorn. Här på sidan visas eventuella pågående markanvisningar.