Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2024-06-26 13:47

I Sala finns många trevliga cykelvägar att välja på. Sverigeleden är en markerad cykelväg som går genom Sverige och passerar Sala i närheten av Sala silvergruva. Använd ett färdsätt som är bra både för miljön och din hälsa - cykla mer!

Cykelvägar och cykelbanor

Det finns ordentliga cykelvägar från alla stadsdelar in mot centrum. Stora torget och gatorna i centrum är byggda för att du som bor i Sala lätt och säkert ska kunna cykla och handla. Vid Stora torget finns cykelställ där du kan lämna cykeln så att den inte står i vägen för andra trafikanter.

På vintern plogas cykelvägarna så fort som möjligt så att du ska kunna ta dig fram dit du ska. På våren börjar vi med sandupptagning april eller maj, beroende på när våren infinner sig.

Cykelvägarna längs med läns- och riksvägarna sköts av Trafikverket. Trafikverket ska vara klara med sopning av cykelvägar i maj.

Cykelfolder

För dig som vill cykla lite längre och samtidigt bekanta dig med våra besöksmål och omgivningar. Vår cykelfolder innehåller sju förslag på cykelturer med trettiosju beskrivna sevärdheter efter vägarna.

Hämta den hos turistinformationen i kommunhuset eller ladda ner en digital version av foldern "Cykla i Sala" (pdf).

Cykla säkert

För att det ska vara säkrare på våra cykelvägar måste du känna till följande:

  • Moped som går fortare än 30 km i timmen får inte köra på cykelvägar.
  • Cykel har inte företräde vid övergångsställen men däremot fotgängare.
  • När det är mörkt behövs belysning på cykeln för att andra ska se dig.
  • Du får bara cykla i gångfart när du cyklar på gator med gångtrafikanter.