Informationstjänst
Publicerad 2021-02-09
Uppdaterad 2022-06-14 13:39

Sala kommuns verksamhet ska vara fri från flaskvatten, eftersom det är minst 300 gånger bättre för miljön och minst 250 gånger billigare att dricka Salas ädla dricksvatten från kran!

Kommunstyrelsen har beslutat om Kranmärkning av Sala kommun. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom Kranmärkningen visar kommunen att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Sala kommun som Kranmärkt verksamhet medför att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar som hålls av kommunen ska vara fria från flaskvatten.Att uppfylla de åtaganden som Kranmärkningen innebär  bygger helt och hållet på eget ansvarstagande och att det ska vara lätt att göra rätt!