Informationstjänst
Publicerad 2020-05-29
Uppdaterad 2020-06-04 08:29

Kommunala näringslivsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet

Näringslivsrådets uppgifter är att utveckla näringslivet, skapa ett bra företagsklimat, främja utvecklingen hos befintliga företag samt stimulera och öka attraktiviteten för nya etableringar. Rådet består av förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen och representanter för näringslivet i Sala kommun.