Informationstjänst
Publicerad 2019-05-29
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen.

För er som

  • vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet
  • vill rädda äktenskapet eller
  • vill kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, eller
  • är separerade föräldrar och vill kunna samtala om barnen.

För dig som

  • vill ha individuella samtal om relationsproblem.

Om ni är separerade föräldrar och önskar samarbetssamtal om barnen, kan ni kontakta antingen Familjerådgivningen eller Familjerätten. Familjerätten kan även hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

Tystnadsplikt

Utmärkande för familjerådgivningen är att den är fristående från all annan verksamhet och att registrering och journalföring inte förekommer. Sekretessen är extra sträng enligt lag. Man får vara anonym, om man så önskar. Samtalen är kostnadsfria.

 

Familjerådgivning
0224-74 96 71, 0224-74 96 72 familjeradgivningen@sala.se