Informationstjänst
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2020-02-18 09:35

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.

Rådgivande organ i Sala kommun

I de kommunala samverkansråden kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningsområden, myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer. Råden sorterar under kommunstyrelsens ansvar.

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:22

  Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2020-06-04 08:29

  Kommunala näringslivsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:15

  Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2020-02-18 09:35

  De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se