StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller rivaAnslutning till kommunalt vatten och avlopp
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-28
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du göra en intresseanmälan genom att kontakta teknisk handläggare på Samhällstekniska enheten.

Ärendegång när du vill ansluta dig till kommunalt VA

  1. Ärendegången börjar med att en intresseanmälan lämnas in till Samhällstekniska enheten.
  2. Samhällstekniska enheten utreder frågan och ett svar med information och förutsättningar skickas till fastighetsägaren vanligtvis inom fyra veckor efter inkommen intresseanmälan. Observera att tidsåtgången kan komma att bli längre under perioder då kommunen är lågt bemannad.
  3. Fastighetsägaren läser igenom informationen och återkommer om en anslutning önskas ske utifrån de givna förutsättningarna.
  4. Om så är fallet får fastighetsägaren en skiss på den planerade förbindelsepunkten ifall anslutningen önskas till en befintlig byggnad. På denna skiss ritar fastighetsägaren in sin egen planerade ledningsdragning och sänder den åter till Samhällstekniska.
  5. Kommunen upprättar ledningarna från huvudledningen vanligtvis inom fyra veckor efter att skissen inkommit. Observera att tidsåtgången kan komma att bli längre under perioder då kommunen är lågt bemannad.
  6. När kommunen upprättat denna servis och gett sitt klartecken har fastighetsägaren rätt att koppla in sig på förbindelsepunkten. Observera att endast personal från Sala kommun får öppna ventiler på den kommunala vattenledningen.
  7. Efter att kommunen upprättat servisen skickas en faktura på anslutningsavgiften till fastighetsägaren och en vattenmätare installeras av Sala kommun i de fall en sådan ska tillämpas. Om kommunalt VA installeras till en nybyggnation ansvarar fastighetsägaren för att inkomma med information om tid för inflyttning, eftersom det är sista tillfället då vattenmätare ska installeras.

Vem kan använda denna tjänst

Alla som önskar ansluta en fastighet till kommunalt VA. Observera att blanketten för Bygglov också ska fyllas i om det är en nybyggnation som planeras.

Om det gäller en anslutning via en gemensamhetsanläggning är det samfällighetsföreningen som ska ansöka om att få ansluta fler fastigheter. I det fallet ska det alltså inte vara fastighetsägarens som står som sökande.

Vad kostar tjänsten

Själva tjänsten är kostnadsfri, det tas inte ut någon handläggningsavgift. Om en anslutning sker debiteras en anslutningsavgift och en brukningsavgift enligt gällande VA- taxa.

Kontakt teknisk handläggare

Tfn 0224-74 75 68
E-post samhallsbyggnad@sala.se

 

Bygga nytt eller bygga om? Det här behöver du veta om vatten och avlopp

Självklart vill du få rent dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem. Därför är det viktigt att du ser till att vatten- och avloppsledningarna på din tomt installeras på rätt sätt. Annars kan det bli både dyrt och krångligt att åtgärda i efterhand. Det är heller inte säkert att försäkringarna täcker kostnaden. 

Denna information vänder sig till byggherrar som kan vara både byggföretag och privatpersoner. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen med fokus på vatten och avlopp, som måste uppfyllas innan fastigheten får anslutas till det kommunala ledningsnätet. Du får också tips om hur du kan klimatsäkra din fastighet. 
 

Ta hand om ditt ledningsnät

De syns inte! Men de märks när det blir problem med stopp i avloppet, vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningarna som är nergrävda på tomten. Som fastighetsägare är du dock ansvarig för att de fungerar som de ska.

Här får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät. Du får också veta vad du kan göra för att skydda och klimatsäkra din fastighet. Åtgärder i rätt tid och på rätt sätt ökar värdet på fastigheten och har stor betydelse i försäkringsärenden.