StartTrafik och resorTrafik och gatorStädning av gator och trottoarer
Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2023-08-31 13:30
Sala kommun, Gata

Enhet Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena.

Enhet Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena. Gata/park underhållssopar med främst två olika maskiner;

  • En större sopmaskin kör på gator och vägar samt gång- och cykelbanor. Den sopar gatorna i bostadsområden m.m. ca 8-10 gånger per år.
  • En mindre sopmaskin anpassad för gågator kör i centrum. Den städar centrum 2-3 gånger per vecka under vintertid.

Från april t.o.m. oktober städar man även centrum på helgen, så då sopas 4-5 gånger per vecka. Sopmaskinerna tar upp sand, grus, fimpar, glassplitter och mindre skräp. Burkar, flaskor och större skräp så som matkartonger m.m. städas manuellt.

Med ännu mer hjälp av dig och mig som bor i kommunen så kan vi alla hjälpas åt att hålla vår omgivning ren och fin. Det finns oftast gott om papperskorgar inom räckhåll att använda.

Gata
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se

Relaterade kategorier