StartRegion Västmanland
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2018-11-12
Uppdaterad 2021-06-07 14:45

Region Västmanland ansvarar för områden som är viktiga för dig som bor och lever i Västmanland. Våra huvuduppdrag är hälsa och vård, och utvecklingen i vårt län.

Besöksadress: Region Västmanland Regionhuset 721 89 Västerås

Kontakt: Region Västmanland
Kontaktadress: Region Västmanland Regionhuset 721 89 Västerås
Telefon: 021-17 30 00
E-post: region@regionvastmanland.se

Hälsa och vård

Vi ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård och tandvård som du behöver. Vi arbetar med allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.

Lokaltrafik och resor

Vi driver lokaltrafiken i Västmanland under namnet VL. Vi ansvarar även för att personer som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken får tillgång till serviceresor.

Utveckling och tillväxt

Västmanland ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i. Vi arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling.

Kultur

Region Västmanland och kommunerna arbetar tillsammans för att du som bor i Västmanland ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud.

Läs mer

Relaterade kategorier