StartPersonliga assistentgrupper - LSS boende 3
Kontaktobjekt
Publicerad 2019-04-25
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 90 29
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Personliga assistentgrupper - LSS boende 3

Insatsens utformning

Personlig assistans finns att söka som insats hos kommunen enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller hos försäkringskassan utifrån socialförsäkringsbalken.

Sala kommun finns att välja som utförare av personlig assistans.

Stöd

Ditt stöd utgår från det behov som framgår i ditt biståndsbeslut.

Tillsammans med personal görs en genomförandeplan. Inom personlig assistans arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Relaterade tjänster