StartPersonlig assistans
Informationstjänst
Publicerad 2017-03-21
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Personer under 65 år med stor funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Om den enskilde själv inte kan uppfylla de grundläggande behov som är:

  • hjälp med personlig hygien
  • behov av hjälp med måltider (vid själva intagandet av föda)
  • behov av hjälp med på- och avklädande
  • behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning eller
  • behov av hjälp med att kommunicera med andra.

Dessa kriterier ligger till grund för bedömning av personlig assistans.
Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet, förskola samt skola beviljas normalt inte.
Personlig assistans för den som har behov av mer än 20 timmar grundläggande behov, ansöks hos Försäkringskassan. 

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se