Kontaktobjekt
Publicerad 2017-10-04
Uppdaterad 2024-03-21 13:24

Adress: Bryggerigatan 6, 733 34 Sala

Telefon: Enhetschef: Chanette Palmgren 0224-74 90 39
Telefontider: Avdelning A: 0224-74 94 71, Avdelning B: 0224-74 94 72, Avdelning C: 0224-74 94 73, Avdelning D: 0224-74 94 74, Natten: 0224-74 94 75, Sjuksköterskor: 0224-74 91 59, 0224-74 91 70

Fax: 0224-192 98
E-post: chanette.palmgren@sala.se
Postadress: Bryggerigatan 6, 733 34 Sala

Om oss

Bryggeriet är beläget i utkanten av Sala. Boendet har en egen trädgård och närhet till grönområden. Vi erbjuder vård och omsorg i hemlik miljö och för oss är det självklart att utgå från varje persons individuella behov och önskemål.

Om gruppboendet Bryggeriet

Boendet

Bryggeriet är ett eget boende vilket innebär att man själv möblerar lägenheten med undantag för sängen. På varje grupp finns kök, matplats och vardagsrum som är gemensamt för alla som bor där. 

Lägenheterna

Det finns 28  lägenheter. som är uppdelat på 4 grupper. Varje lägenhet har ett trinettkök med kylskåp och diskbänk. Badrummen är rymliga och har en dusch. Det finns också 4 korttidsplatser/växelvård.

Aktiviteter för en meningsfull dag – Varje dag

Vad som är en meningsfull dag är olika för varje person. Oavsett, ska man få sin dag så som man vill ha den. Hur vi ska arbeta utifrån den enskildes behov och önskemål beskrivs i genomförandeplanen som vi följer upp regelbundet. För många är det viktigt med igenkännande av välbekanta sysslor. Vi uppmuntrar därför till att delta i olika vardagssysslor.

Måltiderna – en viktig del av livskvaliteten

Måltiderna ska vara ett tillfälle att njuta, oavsett om man vill äta tillsammans med andra eller på egen hand. Att det smakar gott är lika viktigt som att måltidsmiljön är trygg och behaglig. Maten som serveras är varierad och näringsrik och menyerna utgår från säsongens utbud. För den som har speciella behov anpassas maten. Vill du som anhörig äta tillsammans med din närstående är du välkommen att höra av dig. 

Bemötande och omvårdnad

Varje person har en egen historia, sina intressen och önskemål och för oss är dessa viktiga. Det handlar om att föra en dialog med den äldre. Därför står den enskilde i centrum, i alla lägen. För att kunna ge ett professionellt bemötande utifrån varje persons behov och förutsättningar har våra medarbetare gedigen kunskap om kognition och demens. Att varje person själv får bestämma över sin vardag är utgångspunkten i vårt arbete och bemötande. Våra medarbetare ser till det friska och arbetar för att locka fram förmågor utifrån varje persons förutsättningar- det handlar om att göra saker man tycker är roligt och vill fortsätta göra.

Vård

Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som i samråd med läkare ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Våra boende har även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Tilläggstjänster

Till boendet kommer också frisör och fotvård regelbundet på besök.

Kvalitet och uppföljning

 • Bryggeriet har ett digitalt ledningssystem för kvalitet där verksamhetens rutiner och dokument finns.

 • Bryggeriet har ett digitalt ärendehanteringssystem där all ärenden rapporteras och utreds, vård- och omsorgsavvikelser, händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria.

 • MAS utför årligen kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården återkoppling med förbättringsförslag återkopplas till verksamheten.

 • I alla verksamheter finns det kvalitetsråd som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet.

Personal

Våra medarbetare på Bryggeriet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. Vi har även läkare som kommer regelbundet till oss. Personalen omfattas av kollektivavtal.

Kontakt

 • Enhetschef Chanette Palmgren 0224- 74 90 39
 • Avdelning A: 0224-74 94 71
 • Avdelning B: 0224-74 94 72
 • Avdelning C: 0224-74 94 73
 • Avdelning D: 0224-74 94 74
 • Natten: 0224-74 94 75
 • Sjuksköterskor: 0224-74 91 70, 0224-74 91 59

Bild

Fasadbild på Bryggeriet