StartDemens
Informationstjänst

Demens

Publicerad 2017-09-25
Uppdaterad 2019-08-12 15:17
I Sala finns mötesplats för personer med demenssjukdom och ett gruppboende. Mötesplatsen heter Solvändan och finns på Johannesbergsgatan 2. Den är för personer som bor i eget boende med olika minnesproblem. Gruppboendet heter Bryggeriet. Det finns även ett demensteam.

Demensteam

Syftet med demensteamet är att kunna vara ett stöd till verksamheterna i arbetet med en god och säker demensomsorg.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Stöd
  • Bollplank
  • Svåra ärenden
  • Hjälp att komma vidare
  • Kompetensutveckling
  • Stötta i arbetet med BPSD registret
  • Handledning

     

Vi som ingår i teamet är personer från olika yrkeskategorier. Tillsammans utgör vi ett team i samverkan och arbetar personcentrerat.

Kontakt

Du kan kontakta oss via mail: voo-demensteam@sala.se.

Relaterade kategorier