Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2023-11-20 10:56

Adress: Johannesbergsgatan 2, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider: Läs mer om Johannesbergsgatan 2 nedan.

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunens särskilda boende för äldre med 80 platser på Johannesbergsgatan 2 invigdes den 9 april 2014. Boendet riktar sig till multisjuka personer med kognitiv svikt och demensproblematik av olika grad. Det finns två växelvård/avlastningsplatser som ett riktat stöd till anhöriga som vårdar i hemmet.

Bilder

Lusthus Johannesbergsgatan 2 Kaffebröd Johannesbergsgatan 2Cafe och matsal Johannesbergsgatan 2 Inglasad balkong Johannesbergsgatan 2Rum Johannesbergsgatan 2Toalett Johannesbergsgatan 2 Dagrum Johannesbergsgatan 2 Öppen spis Johannesbergsgatan 2  Bastun Johannesbergsgatan 2 Pentry Johannesbergsgatan 2  Utemiljö Johannesbergsgatan 2Pergola Johannesbergsgatan 2

Vår inriktning

Inriktningen är att vården ska vara personcentrerad. Våra boende ska uppleva sin tillvaro som meningsfull och i verksamhetens profil ingår dagliga aktiviteter, utevistelse och trivsam måltidsupplevelse utifrån de boendes önskemål.

Aktiviteterna är varierade t.ex. musikcafé, tipspromenad, sittgymnastik med inspiration av Cirkus Cirkör, allsång, vernissage. Aktiviteterna varierar efter önskemål och årstid. Vi samarbetar med bl.a. ABF, Kultur och Fritid, Gärdesta förskola.

Lunch och middag tillagas i ett tillagningskök på entrévåningen på Johannesbergsgatan 2, men serveras på respektive avdelning. Frukost, fika, mellanmål samt kvälls-/nattmål tillagas på avdelningen och vi eftersträvar att servera hembakat kaffebröd m.m.

Om verksamheten

Verksamheten har fem våningsplan. På bottenvåningen finns en dagverksamhet, en restaurang och café. På våningsplan 2–5 finns 80 lägenheter som är uppdelade i 4 våningar. Våningsplanen är identiska med varandra. Ett våningsplan består av två avdelningar med 10 lägenheter/avdelning.

Varje avdelning har en gemensam matsal, dagrum och en mindre inglasad balkong. En stor inglasad balkong finns gemensamt för hela våningsplanet. På våningsplanen finns tillgång till bl.a. en bastu och ljusrum.

Telefonnummer till Johannesbergsgatan 2

Våning 1 A, telefon 0224-74 98 90
Våning 1 B, telefon 0224-74 98 91
Våning 2 A, telefon 0224-74 98 92
Våning 2 B, telefon 0224.74 98 93
Våning 3 A, telefon 0224-74 98 94
Våning 3 B, telefon 0224-74 98 95
Våning 4 A, telefon 0224-74 98 96
Våning 4 B, telefon 0224-74 98 97

Om din lägenhet

För att bo här krävs att du har ett biståndsbeslut om särskilt boende som fattats av biståndsenheten på vård och omsorg.

 • Eget hyreskontrakt via Lokalförvaltarna, Sala kommun
 • Lägenheten, ett rum med trinett är 35 m²
 • I nära anslutning till boendet finns en väl anpassad trädgård med möjligheter till promenader samt andra uteaktiviteter. Det finns fruktträd och bärbuskar, lusthus, pergola, boulebana och uteplatser med tak.

Kvalitetsarbete

Vi jobbar utifrån följande kvalitetssystem: Senior Alert.

Oavsett var i Sverige man vårdas som äldre så är målet med Senior Alert att alla ska kunna känna en trygghet inom följande:

 • Vi vet om jag har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen
 • Vi gör förebyggande åtgärder för att jag ska må bra
 • Vi följer upp åtgärderna och vi vet att de gör skillnad
 • Ni lyssnar på mina behov jag känner att det gör skillnad

Svensk vård och omsorg är idag i många delar mycket bra. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre. Till exempel så vill ingen person som söker vård eller omsorg ha trycksår, bli undernärd, falla eller drabbas av ohälsa i munnen. Inom vård och omsorg pågår det många förbättringsarbeten kring dessa områden.

För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt behöver vi följa upp de arbetssätt som vi har och se att vi verkligen minskar förekomsten av trycksår, undernäring, fall eller ohälsa i munnen (ROAG). 

BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symptom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

 • Ökad livskvalitet för personen med demenssjukdom
 • Implementering av de nationella riktlinjerna
 • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
 • Teamarbete & tydliga mål
 • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
 • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling