StartHemtjänsten - Team 4
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-05-17
Uppdaterad 2023-06-19 13:54

Adress: Åsgårdsvägen 1, 733 75 Möklinta
Besökstider:

Telefon: 0224-74 92 51 (hemtjänstlokal Åsgården). Samordnare Susanne Jansson 0224- 74 92 05
Telefontider:

Fax: 0224-804 37
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Hemtjänstorganisationen är spridd över hela kommunen och består av nio team.

Ansökan

Den som vill ansöka om serviceinsatser ska kontakta enhetschef på det hemtjänstområde denne tillhör eller Biståndsenheten.

Relaterade kategorier