StartHemtjänsten, Trygghetslarm
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-05-10
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Hyttgatan 5 D, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 93 32, 74 93 33
Telefontider:

Fax: 0224-183 34
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm. Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Först kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karaktär och om 112 måste kopplas in. I nödsituationer som inte är akuta kontaktas personal i hemtjänstområdet man tillhör för stöd och hjälpinsats.

Information till dig som beviljats trygghetslarm

När du beviljats ett trygghetslarm av en biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av en larmassistent från Sala kommun. Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installation.

I samband med installationen behöver vi en nyckel till din bostad. Nyckeln kommer att fästas i en nyckelgömma som monteras på din ytterdörr.

Trygghetslarmet är digitalt och ringer upp larmcentralen via det mobila telefonnätet. Detta innebär att du som kund inte behöver ha ett fast telefonabonnemang i din bostad.

Önskar du ytterligare upplysningar i den här frågan så är du välkommen att ringa.

Larmassistenter
Telefon: 0224-74 93 32, 0224-74 93 33

Trygghetslarm i vardagen

Larmknappen är vattentät och går att bära både när du duschar och när du diskar.

Trygghetslarmet fungerar bara i din bostad.

Strömkabeln till trygghetslarmet får ej kopplas ur eluttaget.

Det är viktigt att du kontaktar larmassistenterna vid förändringar t ex om du skall flytta eller byta lås till bostaden.

Avgift

För trygghetslarm betalas en månatlig avgift som är inkomstbeprövad.

Man kan få larm som tekniskt hjälpmedel

Om larmet är ämnat att påkalla uppmärksamhet inom bostaden, mellan två lägenheter och mellan bostad och trädgård kan man få låna ett larm som tekniskt hjälpmedel.

Kontakta din familjeläkarens arbetsterapeut eller Kommunens hemrehabteam, tfn 0224-74 93 49, säkrast 08:30-10:00.