StartBoendestöd
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-05-25
Uppdaterad 2023-02-27 15:46

Adress: Kungsgatan 29, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-74 96 07
E-post: Bostod@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Boendestöd

Boendestöds utformning

Boendestöd har en baslägenhet där personalgruppen utgår ifrån. Lägenheten ligger i anslutning till Fredens psykiatriboende. 

Stöd

På Boendestöd arbetar personal med kunskap och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats.

Stödet kan ges som vägledning, motivering och aktivering. Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskildes egna förmågor och vara stödjande i den enskildes uppgifter. Boendestödet är inte enbart begränsat till hemmet, utan omfattar även annat stöd som kan bidra till förmågan att klara vardagslivet, såsom stöd till läkarbesök, stöd vid inköp samt planera dagen.

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov som syftar till att ge den enskilde en förbättrad livssituation.

Boendestöd är avgiftsfritt.

Bild

Bild på fastigheten.

Relaterade tjänster