StartBoendestöd och träningsboende
Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Boendestöd är en biståndsbedömd insats som riktar sig till personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och vara aktivt stödjande.

Rätt till bistånd

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd. Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang, samt utvecklas mot ökad självständighet.

Det är vanligare än du tror

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ohälsan kan ibland leda till svårigheter i livet och nedsättning av funktioner. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra, att delta i regelbundna aktiviteter eller att arbeta.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se