StartGymnasieskolorÖsby naturbruksgymnasium
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-22
Uppdaterad 2023-08-22 15:45

Adress: Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

Telefon: 0224-74 88 03 (reception)

Fax: 0224-74 88 28
E-post: osby@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Sala kommuns gymnasieskola i Ösby bedrivs gymnasieskola inom naturbruksprogrammet med inriktning mot jordbruk, skogsbruk, hästhållning och djurvård samt bygg- och anläggningsprogrammet.

Ösby - Västmanlands naturbruksgymnasium

Ösby - Västmanlands naturbruksgymnasium är beläget i Saladamm, cirka sju kilometer norr om Sala. Här på gränsen mellan Västmanlands slättbygd och Bergslagens skogsbygd är det goda förhållanden för både lantbruk och skogsbruk.

Mångfald och profilering

Ösby naturbruksgymnasium har eget jordbruk och skogsbruket är ett av Sveriges största. På skolan finns häststall och smådjursavdelning. I den omedelbara närheten finns ett flertal större hästanläggningar som erbjuder intressanta praktikplatser och möjligheter till studiebesök.

Självklart kan man läsa kurser som ger allmän högskolebehörighet.

Ösby naturbruksgymnasium erbjuder också anpassad gymnasieskola inom naturbruk, fordonsvård, fastighet samt restaurang & bageri.

Eleven i centrum

På Ösby naturbruksgymnasium arbetar vi för att den enskilda eleven alltid ska vara i centrum och att elevens förmåga och behov ska vara vägledande för studieplaneringen. Vi är en öppen skola med många kontakter med övriga samhället och näringslivet.

Vi har även internationella kontakter. 

Skolbyggnader

Ösby naturbruksgymnasium har många byggnader avsedda för olika behov.  På skolområdet finns bland annat maskinhallar, verkstad, ladugård, stall- och hästresurscentrum samt djurhus för djurvårdsutbildningen.  
Bygghall, målarverkstad, murarverkstad för byggutbildningen.

I skolhuset finns matsal, bibliotek, aula, uppehållsrum, lektionssalar samt lärarutrymmen.

Personalen - vår viktigaste resurs

Vår viktigaste resurs är dock personalen som tar ansvar för och engagerar sig i elevernas individuella situation. Vår skola ger möjligheter till en praktisk förankring av kärnämnena.

Skolans och personalens stora kontaktnät ger möjligheter till givande arbetsplatsförlagd utbildning.

Internat

Skolan har eget internat för främst elever i de första årskurserna. Internatet består av fyra elevhem med drygt 50 bäddar.