StartGymnasieskolorKungsängsgymnasiet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-24
Uppdaterad 2021-06-30 09:01

Adress: Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Telefon: 0224-748705

Fax: 0224-74 87 18
E-post: kungsangsgymnasiet@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Kungsängsgymnasiet erbjuder vi det allra bästa. Våra lärare! Här får du en nära kontakt med duktiga och kompetenta lärare. Vi erbjuder sju program samt IM (Individuellt program). Här får du utvecklas i att vara företagsam och uppfinningsrik vilket ger dig stor chans att få jobb eller studera vidare direkt efter gymnasiet. Din åsikt är viktig och du får påverka din skolgång.

Ledningen har ordet

Kungsängsgymnasiet i Sala är en skola med ca 450 gymnasieelever och 60 personal. För oss är närhet viktigt och våra elever har närhet till det mesta; studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, cafeteria, elevråd, skolmatsal, bibliotek, idrottshall, laborationssalar, verkstäder och mycket mer.

"I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas"

Vår skola

Du hittar vår skola på Gymnasiegatan 1, i närhet till Salas centrum. Vi är en skola som upplevs som liten, där alla känner en närhet, samtidigt som vi i jämförelse med alla skolor i Västerås och Sala faktiskt är till elevantal den tredje största skolan.

Vår funktion

Skolförvaltningen i Salas gemensamma devis för all verksamhet är att "I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas". På Kungsängsgymnasiet vet vi att utifrån närhet och trygghet skapar vi en studiemiljö där elever kan lyckas. Vi använder oss av en pedagogisk plattform som är en garant för att kunna leva upp till skolförvaltningens devis.

Vår funktion är att arbeta med att nå de målsättningar vi satt upp i den pedagogiska plattformen och därigenom tillsammans med vårt erbjudande vet vi att vi kan få alla elever att känna att de lyckas. Vi vill att alla individer ska känna en möjlighet att utvecklas och detta ska prägla hela vår verksamhet. Därför arbetar vi för att såväl studerande, medarbetare och kollegor skall känna att de växer.

Våra elever

På vår skola har vi nöjda elever som känner att de har lärare som förväntar sig att de ska lyckas. Våra elever känner sig trygga och vågar säga vad de tycker. Eleverna känner att de utvecklar sina förmågor på skolan och att skollokalerna är ändamålsenliga. I alla fall ger eleverna uttryck för det i den årliga elevenkät som vi genomför varje år. Mycket av detta tror jag att de som besöker vår skola känner av och vi är stolta över våra elever!

Vänligen
Anna Wiklund
Rektor/enhetschef

Besök Kungsängsgymnasiets egna webbplats, www.kungsangsgymnasiet.se