StartGrundskolor i Sala kommunÄngshagenskolan år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2022-08-15 08:43

Adress: Norrskensgatan 12, 733 40 Sala

Telefon: 0224-74 86 58

E-post: vanaja.bjuren@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ängshagenskolan ligger i södra delen av Sala tätort. Skolan har ca 200 elever från förskoleklass upp till och med år 6. I skolans lokaler finns även fritidshem med ca 120 barn.

Ledningen har ordet

Ängshagenskolan ska vara en skola där alla elever och personal känner trygghet, trivsel, arbetsglädje och nyfikenhet.  Ängshagenskolan/ Fritidshems verksamhet skall utformas på sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer.

Våra elever arbetar med ett undersökande och entreprenöriellt arbetssätt och de får utvecklas och utmanas i sin egen takt. På vår skola förväntar vi oss att eleverna lämnar oss med de kunskaper som behövs som grund för fortsatt utbildning.