StartGrundskolor i Sala kommunVästerfärnebo skola år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-01
Uppdaterad 2024-01-16 11:12

Adress: Klockarvägen 5-7, 733 60 Västerfärnebo

Telefon: 0224-74 85 82

E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

I Svartådalen, ganska precis mittemellan Sala och Norberg längs väg 256, ligger Västerfärnebo skola. Västerfärnebo skola har klasser från förskoleklass till och med år 6. Även ett fritidshem samt Klockarbo förskola finns här.

Ledningen har ordet

Vår gemensamma målsättning för Västerfärnebo skola

  • Ska vara en öppen och trygg skola där alla elever blir sedda.
  • Ska göra allt som står i dess makt för att alla elever ska nå kunskapsmålen.
  • Vill ha ett nära samarbete med alla sina elever och deras föräldrar (vårdnadshavare).

Rektors vision

Min vision för Västerfärnebo skola

  • Alla elever ska känna sig trygga och glada över att vara i vår skola.
  • Varje elev upplever att de utvecklas, känner växandets glädje och får erfara den tillfredsställelse det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och nå sina mål.