StartGrundskolor i Sala kommunLärkbacksskolan år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2024-01-10 14:58

Adress: Sportfältsgatan 2, 733 36 Sala

Telefon: 0224-74 86 58, Stora fritids 070-1618472 , Lilla Fritids 070-1618098

E-post: vanaja.bjuren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Lärkbacksskolan ligger i Sala, intill sim- och idrottshallen. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

Ledningen har ordet

Varmt välkommen till Lärkbacksskolan i Sala

Lärkbacksskolan är en grundskola för elever från Förskoleklass till åk 6. I dagsläget går det drygt 200 elever på skolan som ligger vid Lärkans sportfält. Vi har även ett fritidshem som är uppdelat på tre avdelningar. 

Grunden för en positiv socialutveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande och att skapa ett socialt klimat som gör att alla våra barn känner trygghet, respekt och gemenskap. När vi ger förutsättningar för detta kan vi bidra till att stärka barnens självkänsla och vilja att lära. Jag har en stark tilltro till personalens kompetens och till barns förmåga att bygga kunskap. Det är tillsammans vi skapar förutsättningar för trygghet, utveckling och lärande.

Välkomna till oss!