Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-27
Uppdaterad 2023-01-09 14:12

Adress: Salbovägen 20, 730 71 Salbohed

Telefon: Snäckan : 0224-74 83 43, 070-1618 857, Pärlan : 0224-74 83 42, 070-1618 492

E-post: salbo.forskola@sala.se
Postadress: Salbovägen 20, 733 63 Salbohed

Huvudbild

Om oss

Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil från Sala. Förskolans gård inbjuder till aktiviteter med asfalterade cykelbanor, gungor, lekstugor och klätterställningar. Vi ligger i nära anslutning till en fin skog. Vi har ett tillagningskök med egen kock. Förskolan har två avdelningar, Pärlan (1-3år) och Snäckan (3-5år).

Hur vi arbetar

Vi har två avdelningar, Snäckan och Pärlan. 

  • På Snäckan strävar vi efter att stärka barnens självkänsla genom gruppstärkande aktivitet och lekar
  • Vi lägger stor vikt vid hur vi bemöter varandra, genom att reflektera med barnen och vägleder dem i samspelet med varandra.