StartSalbo förskola kök
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-19
Uppdaterad 2018-10-24 13:49

Adress: Salbovägen 20, 730 71 Salbohed

Telefon: 0224-74 74 79

Fax: 0224-67 78 00
E-post: matltidsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Här tillagas all mat till Salbo förskola.

Personal och underenheter

Tillhör enhet

Anknytningar

Relaterade kategorier