StartSalbo förskola
Kontaktobjekt

Salbo förskola

Publicerad 2017-09-27
Uppdaterad 2018-09-06 16:31

Adress: Salbovägen 20, 730 71 Salbohed

Telefon: Snäckan : 0224-74 83 43, 070-1618 857, Pärlan : 0224-74 83 42, 070-1618 492

Fax: .
E-post: salbo.forskola@sala.se
Postadress: Salbovägen 20, 733 63 Salbohed

Huvudbild

Om oss

Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil från Sala. Förskolans gård inbjuder till aktiviteter med asfalterade cykelbanor, gungor, lekstugor och klätterställningar. Vi ligger i nära anslutning till en fin skog. Vi har ett tillagningskök med egen kock.

Hur vi arbetar

Vi har två avdelningar, Snäckan och Pärlan. Just nu har vi 32 barn.

  • På Snäckan strävar vi efter att stärka barnens självkänsla genom gruppstärkande aktivitet och lekar
  • Vi lägger stor vikt vid hur vi bemöter varandra, genom att reflektera med barnen och vägleder dem i samspelet med varandra.

Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning,vilket innebär att du som förälder är med barnet på förskolan i tre på varandra följande dagar. Under den tiden är  föräldern delaktig och hjälper sitt barn i alla situationer som uppstår.

 

Dagsrutiner

  • 06.00 - förskolan öppnar för dagen
  • 07.45 - frukost
  •  samling
  • 11.15 - lunch
  • 12.00 - vila/läsvila
  • 14.30 - mellanmål
  • 17.30 - förskolan stänger för dagen