StartMaria Stenkvist, Förskollärare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2016-09-02 10:27

Adress: Salbovägen 20, 730 71 Salbohed
Telefon: Snäckan : 0224-74 83 43, 070-1618 857, Pärlan : 0224-74 83 42, 070-1618 492
Fax: .
E-post: maria.stenkvist@skola.sala.se
Postadress: Salbovägen 20, 733 63 Salbohed