Kontaktobjekt

Valnämnd

Publicerad 2016-05-11
Uppdaterad 2020-06-05 13:04

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är en lokal valmyndighet med ansvar för genomförande i kommunen av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar även för genomförandet av folkomröstningar. Kyrkoval administreras inte av valnämnden. Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt tillhandahålla valmaterial. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts. Valnämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Valnämnden

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Elisabet Pettersson (C)
Vice ordförande: Bengt Larsson (C)
Andre vice ordförande: Per-Olov Rapp (S)