StartBengt Larsson (C), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2022-07-11 12:10

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ordförande i skolnämnden. Förste vice ordförande i valnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Bengt.Larsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA