StartCentrums servicebostad, Fredsgatan
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2023-04-26 10:27

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 99 45

Fax: 0224-192 98
E-post: centrums.servicebostad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrums servicebostad består av baslägenheterna Fredsgatan 23 och Hyttgatan 5C

Boendets utformning

Lägenheterna finns utspridda om bostadsområden runt Fredsgatan och Hyttgatan. Vi har två baslägenheter dit du som har insats från oss är välkommen att komma och umgås med grannar eller med personal.

Stöd

På Centrums servicebostad arbetar utbildad personal med god kompetens som kommer hem till dig i din lägenhet och stöttar dig där.. Stödet är individuellt utformat efter varje boendes behov. Det finns en sjuksköterska kopplad till boendet liksom tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut.

Servicebostad är en insats som är biståndsbedömd.

Bild

Bergmästarens serviceboende

Relaterade tjänster