StartServicebostäder
Informationstjänst
Publicerad 2016-11-01
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

En servicebostad är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt. Personalen finns nära dig i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också gemensamma lokaler där du kan träffa personalen och de andra som bor i servicebostaden.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 10:27

  Centrums servicebostad består av baslägenheterna Fredsgatan 23 och Hyttgatan 5C

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 10:15

  Centrums servicebostad består av baslägenheterna Fredsgatan 23 och Hyttgatan 5C

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-19 11:12

  Dalhems servicebostad

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 10:29

  LSS boende 1: Tre servicebostäder (Jakobsberg, Karpgatan, Johannesberg), Jakobsbergsgatan 30 b gruppbostad samt avlösarservice.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 10:35

  Solgatan gruppbostad, Karpgatan 1 gruppbostad, Dalhems servicebostad

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 10:36

  Karpgatan 2 vån 3 gruppbostad samt personliga assistenter

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-26 09:06

  LSS boende 4: Centrums servicebostad (Fredsgatan 23, Hyttgatan 5C), Josefsdalsvägen 12, gruppbostad, samt LSS Nattpatrull

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-19 11:12

  Jakobsbergs servicebostad är en del av Tre servicebostäder. De andra två servicebostäderna är Karpgatan och Johannesberg.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-19 11:12

  Johannesbergs servicebostad är en del av Tre servicebostäder. De andra servicebostäderna är Jakobsberg och Karpgatan.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-19 11:13

  Karpgatans servicebostad är en del av Tre servicebostäder. De andra servicebostäderna är Jakobsberg och Johannesberg.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se

Relaterade kategorier