StartGrundskolor i Sala kommunVallaskolan, år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2020-12-11
Uppdaterad 2023-02-16 13:17

Adress: Bråstagatan 14, 733 33 Sala

Telefon: Åk1: 0224-74 85 45, åk2: 0224-74 85 69, åk3: 0224-74 85 68, åk4: 0224-74 85 54, åk5: 0224-74 85 36, åk6: 0224-74 85 64

E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Vallaskolan f-6 ligger i centrala Sala och är Salas största skola. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6 och i skolan finns även ett fritidshem. Hösten 2020 flyttade skolan in i nybyggda moderna lokaler på Bråstagatan 14. Skolan har idag ca 430 elever.

Rektorn har ordet

Välkommen till Vallaskolan F-6! Nu har vi flyttat in i vår nya fina skola. På skolan finns tre klasser i varje årskurs från förskoleklass och upp till årskurs 6. Alla årskurser har sin egen hemvist med klassrum, allrum och grupprum. I hemvisterna har även våra yngsta elever sin fritidsverksamhet. Skolan är byggd för att ge elever och personal en fin arbetsmiljö i moderna och ljusa lokaler. Skolans olika huskroppar har inredning utifrån tre olika färgteman, Ängen, Dammen och Mossen. I mitten finns Stigen där skolans bibliotek ligger. Vi har även en alldeles ny skolgård med många roliga lekredskap.

På Vallaskolan F-6 arbetar vi utifrån elevernas hela skoldag. Många av våra elever går på fritids och fritidspersonalen finns även i verksamheten under skoltiden. Det gör att vi blir fler vuxna som finns som stöd för eleverna både under lektioner och raster.

På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, kurator och beteendevetare. Vi får även ta del av det centrala resursteamets olika kompetenser.

Eleverna på Vallaskolan F-6 ska möta ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt i verksamheten på fritidshemmet. Våra yngsta elever ska ges goda förutsättningar att lära sig tala, läsa och skriva samt grundläggande matematik för att sedan kunna utveckla kunskaper i skolans alla ämnen.

Elever som mår bra lär sig mer, därför ska eleverna få möta rörelse och lek varje dag, både under skoltid och på fritidshemmet. Elever och personal ska finnas nära varandra under skoldagen. Bemötande och förhållningssätt samt ett gott samarbete med vårdnadshavare är alltid viktiga för våra elevers trygghet och mående.

På Vallaskolan F-6 är vi särskilt stolta över att vara en arbetsplats med välutbildade och kunniga medarbetare och förstås att ha världens bästa elever. Vårt gemensamma mål är att alla elever ska ha godkända betyg när de lämnar oss efter årskurs 6 och då även har förmåga att bidra till att göra gott.