StartServiceinsatser, 80 år och äldre - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2024-05-29 08:45
 

Om tjänsten

Äldre- och Omsorgsnämnden har tagit beslut om att ändra i riktlinjen gällande serviceinsatser som börjar gälla från och med 28 maj 2024. 
Det innebär att Du som fyllt 80 år kan efter ansökan få upp till 6,5 timmars servicetjänster, städning, tvätt och inköp, per månad beviljat genom förenklad biståndshandläggning. Är ni två personer i samma hushåll får ni tillsammans 6,5 timmars servicetjänster att dela på.

Du kan öka eller minska antalet timmar per månad genom att prata med utföraren i god tid före det planerade besöket. Du kan däremot inte spara timmar till nästa månad. Räcker inte 6,5 timmar per månad kan du ansöka om mer tid, men då görs en biståndsbedömning. Då har du inte samma möjlighet att själv bestämma över tid och tjänster.

Vilka servicetjänster du vill ha, när och hur tjänsterna ska utföras planerar du tillsammans med personalen i det företag som ska utföra tjänsten. Du ska själv hålla med fungerande städutrustning och annat material som kan behövas. Personalen i det företag du väljer hjälper till att ordna med detta om det behövs.

Servicetjänster utförs på vardagar mellan 08.00 och 17.00.

Personlig omvårdnad räknas inte in i servicetjänster utan beviljas i ett separat beslut efter ditt behov av hjälp med detta.

Val och omval av utförare

Du har möjlighet att välja vilken utförare som ska utföra de servicetjänster som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem och som har avtal med Sala kommun samt den kommunala hemtjänsten. Omval av utförare kan göras via denna e-tjänst eller via blanketten Val och omval av utförare.

Villkor

Denna tjänst kan användas av dig som fyllt 80 år, är bosatt i Sala kommun och ansöker om serviceinsatser genom förenklad biståndshandläggning.

Avgifter

Servicetjänsterna kostar från 0-434 kr/timme beroende på din inkomst, oavsett vilken utförare du väljer. Du betalar bara för de timmar du utnyttjar. Om du vill räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift kan du göra det via e-tjänsten: Omvårdnadsavgift, preliminär - Beräkna.

Det här kan du få hjälp med

  • Städning
  • Tvätt, strykning och mangling
  • Inköp och andra ärenden
  • Fönsterputsning

Det här kan du inte få hjälp med

  • Storstädning såsom vädring av tunga mattor, förråds/vindsstädning beviljas inte som bistånd.
  • Saneringsstädning och flyttstädning. Du står själv för kostnaden av sådan städning.
  • Tjänster som kräver hantverkskunnande.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se