StartPågående detaljplaner
Informationstjänst

Pågående detaljplaner

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-02-12 09:12
I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning.

  • Bältarhagen, Ransta

    Detaljplan
    Uppdaterad: 2020-10-12 12:46

    Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. Syftet är även att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på värden i ett natur- och land...

Relaterade länkar