StartPågående detaljplaner
Informationstjänst

Pågående detaljplaner

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2019-02-12 09:12
I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning.

 • Bältarhagen, Ransta

  Detaljplan
  Uppdaterad: 2020-10-12 12:46

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. Syftet är även att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på värden i ett natur- och land...

 • Detaljplan för Evelund

  Detaljplan
  Uppdaterad: 2020-11-03 13:58

  Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter, till exempel logistikföretag, men också olika typer av vägserviceinrättn...

 • Detaljplan för Norrängen

  Detaljplan
  Uppdaterad: 2020-11-04 15:49

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier. Planområde...

 • Detaljplan för Ransta pendlarparkering

  Detaljplan
  Uppdaterad: 2020-12-21 11:02

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkeringsplatser i form av en pendlarparkering.