StartPågående detaljplaner
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2021-09-01 14:47

I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

Detaljplaner som för närvarande är utsända på samråd eller är föremål för granskning

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2022-07-26 13:41

  En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bost...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2021-06-01 15:05

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier Planområde...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2021-06-29 16:49

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheten Pumpen 1 vid den södra infarten till Sala (f.d. Silverrasten), i korsningen mellan Västeråsleden och Sörskogsleden för kontor, ic...

 • Detaljplan
  Uppdaterad: 2021-07-02 10:34

  Syftet med detaljplanen är att främst möjliggöra för samhällsviktiga verksamheter i form av polis, räddningstjänst m.fl. men även att skapa möjligheten till att etablera verksamheter med centrumänd...